การเตรียมไฟล์

พื้นที่พิมพ์ขนาดไม่เกิน A3
เตรียมไฟล์โดยปรับขนาดภาพเป็นขนาดไม่เกิน A3 หรือไม่เกิน 29.7x42 cm

Resolution 300 PPI
ตั้งขนาด Resolution ของไฟล์ภาพเป็น 300 Pixels/Inch

บันทึกไฟล์เป็น PNG
โดยใน Photoshop, Illustrator ให้เลือก Save For Web แล้วเลือกประเภทเป็น PNG-24


การเตรียมไฟล์ใน Photoshop หรือ Illustrator

  1. สร้างไฟล์ใหม่ โดยเลือกขนาดเป็น A3 ตั้ง Resolution เป็น 300 Pixels/Inch
  2. เปิดหรือวางไฟล์งานดีไซน์ลงบนไฟล์ใหม่ จัดขนาดและตำแหน่งที่ต้องการ
  3. บันทึกไฟล์สำหรับอัพโหลดโดย เลือก File > Save For Web และบันทึกเป็น PNG-24

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลทโฟโต้ชอบด้านล่าง หากต้องการดูตำแหน่งในการวางไฟล์งานลงบนเสื้อ


ดาวน์โหลด Photoshop Template


การใช้งานไฟล์เทมเพลท

แตกไฟล์ Zip ที่ดาวน์โหลดไป จะพบไฟล์ Photoshop ดังภาพตัวอย่าง โดยสามารถแก้ไขเพิ่มเติมดีไซน์ได้ใน Layer ดังนี้

หมายเลข 1 คือ เลเยอร์สำหรับวางงานดีไซน์ของคุณ โดยให้ดับเบิ้ลคลิกที่รูปเลเยอร์ "DoubleClick To Edit Design" ไฟล์ใหม่ขนาด A3 จะถูกเปิดขึ้นมา โดยการแก้ไขและเซฟงานดีไซน์สำหรับอัพโหลดจะทำในไฟล์ใหม่นี้

หมายเลข 2 คือ เลเยอร์เสื้อยืดสีต่างๆ โดยสามารถเปลี่ยนสีเสื้อที่ต้องการลองดูได้ โดยการคลิกปุ่มรูปตา () หน้าเลเยอร์

หากต้องการเซฟรูปที่มีตัวเสื้อ เพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาหรืออื่นๆ ให้เซฟในไฟล์นี้ โดยเลือก File > Save For Web

เมื่อเปิดเลเยอร์ "DoubleClick To Edit Design" แล้ว จะเป็นการเปิดไฟล์เทมเพลทใหม่ขึ้นมา โดยไฟล์นี้จะมีขนาด A3

สามารถแก้ไขงานดีไซน์ในไฟล์นี้ได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้กด Save (Ctrl+S) จากนั้นกลับไปดูที่ไฟล์เดิม จะพบว่าดีไซน์ที่วางอยู่บนเสื้อจะเปลี่ยนไปตามดีไซน์ของคุณที่ทำในไฟล์ใหม่

เมื่อต้องการเซฟไฟล์สำหรับอัพโหลด ให้ทำในไฟล์ใหม่นี้ โดยเลือก File > Save For Web แล้วเซฟเป็นไฟล์ PNG-24